Header Image for Tregynon Community Council

Local Groups

To add your organisation to this list or amend the details please email   tregynoncc@fsmail.net

Local groups                                                                         

Community Centre

 

Tregynon YFC
Secretary: Lindsay Francis
01686 650957
Tregynon First Responders
Secretary: Jacqui Bryan
01686 650899
St Cynon's Church
Revd. Terence Bryan
01686 650899
Tregynon Amateur Dramatics
Contact: Mary Smith
01686 650516
Tregynon Community Centre
Bookings: Caroline Shaw

01686 650127 carolineshawtregynon@msn.com
Tregynon Craft Group
Contact: Josie
01686 650384
Tregynon WI
Geraldine Russell-Jones
01686 650451 
Bethany Chapel
Contact: Thelma Watkin
01686 650201
TregynonTi a Fi
Contact: Manon Watkin
01686 650193

Ti a Fi Tregynon: Yn cyfarfod bob prynhawn dydd Mawrt
Yn Ysgol Rhiw-Bechan. 1.30 – 3.15 yp 
Bydd croeso cynnes a panned i pawb. 
Am mwy o wybodaeth ffoniwch Manon Watkin
01686-650193

 **************************************

 Tregynon Ti a Fi (Parent and Toddler) 

We meet every Tuesday afternoon
In Ysgol Rhiw-Bechan. 1.30 – 3.15 pm
A warm welcome and a cuppa awaits all. 
For more information please contact Manon Watkin
01686-650193